logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK

Skandinavisk UFO Informations privatlivspolitik for nyhedsbrevsmodtagere, observatører og kunder i SUFOI's webshop.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Skandinavisk UFO Information, SUFOI, („vi“ eller „os“) håndterer dine personoplysninger.

Privatlivspolitikken vedrører de personoplysninger, som du afgiver til os, når du fx beder om at modtage vores nyhedsbrev, indberetter en observation, eller når du køber produkter hos os.


Dataansvarlig

Den ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Skandinavisk UFO Information (SUFOI)
CVR-nr. 34 02 45 29 (ikke momspligtig)
Eilekiersvej 14
4100 Ringsted
E-mail: Skandinavisk UFO Information - SUFOI


Indsamling og formål

Indsamling og behandling af personoplysninger er nødvendig for at kunne:

  1. sende UFO-Mail til alle, som har tilmeldt sig denne service med deres e-mail
  2. kontakte observatører, som har indberettet deres oplevelse på www.sufoi.dk/subfiles/skema/observationsskema.php, med det formål at indhente yderligere data om oplevelsen for bedst muligt at kunne give en forklaring på den pågældende observatørs oplevelse
  3. servicere kunder, der har bestilt et produkt i www.sufoi.dk/butik/.

Vi indsamler ikke flere personoplysninger end dem, der er nødvendige.


Fair og transparent behandling af personoplysninger

Ved indsamlingen af dine personoplysninger oplyser vi dig om, hvilke oplysninger vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine personoplysninger.


Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de angivne formål. Når observationsberetninger offentliggøres på www.sufoi.dk/obs/obs-list.php, er indholdet altid anonymiseret.


Udlevering af oplysninger

Vi udleverer ikke personoplysninger til tredjemand.


Indsigtsret

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har registeret om dig. Ved henvendelse om indsigt i egne oplysninger vil vi stille krav om dokumentation for din identitet for at sikre, at oplysninger kun udleveres til rette vedkommende. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de oplysninger, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse. Skriv til Skandinavisk UFO Information - SUFOI og angiv „Indsigt i personoplysninger“ som emne, hvis du ønsker indsigt i dine personoplysninger.


Adgang til sletning eller rettelse af dine personoplysninger

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Indsigelsesret

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.


Klager

Klager over vores behandling af personoplysninger skal rettes til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf.: 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted