logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2021 > UFO-Mail nr. 342

UFO-Mail nr. 342
3. november 2021


Opfandt CIA den største ufoforening
i USA's historie?

I 1956 begyndte en broget gruppe at mødes nær Washington, DC. Blandt dem var T. Townsend Brown - en opfinder med interesse for antityngde-teknologi, Morris K. Jessup - ufoefterforsker og forfatter, Clara John - den originale ghostwriter for ufoprofeten George Adamski, og pens. major Donald E. Keyhoe - en forfatter med en klippefast tro på, at ufoer er ikkejordiske rumfartøjer. Inspireret af Clara Johns ufostudiekreds og dens nyhedsbrev The Little Listening Post lagde gruppen grundlaget for National Investigations Committee on Aerial Phenomena (NICAP), som kom til at præge den amerikanske ufoscene i perioden 1956-80 og inspirere ufointeresserede verden over.

NICAP's grundlæggere fik hurtigt oprettet en imponerende bestyrelse samt rådgivningsgrupper bestående af karriereefterretningsofficerer og andre betydningsfulde personer. I løbet af de næste 13 år fik NICAP's kampagne med Donald E. Keyhoe (1897-1988) som karismatisk talerør medlemstallet helt op på 14.000. NICAP's stædige pres på myndighederne førte til kongreshøringer, hvilket resulterede i en flyvevåben-sponsoreret videnskabelig ufoundersøgelse.

 
Jack Brewer: „Wayward Sons - NICAP and the IC, 283 sider, Independently published 2021. Jack Brewer har bloggen The UFO Trail og også skrevet bogen The Greys Have Been Framed - Exploitation in the UFO Community.

NICAP har altid været omgærdet af en vis grad af mystik: Hvorfor og hvordan blev Keyhoe krumtappen i NICAP? Var NICAP CIA's opfindelse? Var der forbindelser til FBI? Hvorfor forlod nøglepersoner NICAP i løbet af de første år af organisationens levetid, og var det relateret til en tidligere CIA-officer i ledelsen? Hvorfor havde NICAP på et tidspunkt ikke mindre end tre kasserere samtidig? Hvorfor havde NICAP gennem hele sin levetid pengesmerter? NICAP mistede hastigt medlemmer i årene efter 1969, da Condon-kommissionen havde konkluderet, at studiet af ufoerne var spild af tid. Var det i virkeligheden ikke Condon-rapportens dom, men derimod CIA, som tog livet af NICAP, eller er historien om NICAP mere kompleks end det?

Disse spørgsmål og mange andre forsøger Jack Brewer at give svar på i bogen Wayward Sons - NICAP and the IC, der i en dansk udgave kunne hedde noget i retning af „De egenrådige - NICAP og efterretningsverdenen“.

Jack Brewer tager udgangspunkt i et meget omfattende kildemateriale bestående af FOIA-dokumenter, NICAP-dokumenter og avisudklip. Brewer har fået uvurderlig hjælp af Barry Greenwood, der har fremskaffet NICAP-kildemateriale, som læserne også selv kan vurdere ved at downloade de mange pdf'er.

Jack Brewer kan ikke besvare alle spørgsmål om NICAP med udgangspunkt i det tilgængelige kildemateriale, men han søger stadig efter flere svar i sit fremtidige efterforskningsarbejde. NICAP's historie er kompleks med mange interessante personligheder, og man skal gøre sig umage for at holde næsen dybt i sporet for ikke at fare vild i de mange sidehistorier.

Brewer trækker også interessante linjer op til i dag og påviser overbevisende, at forventningen om „gådens snarlige løsning“, Pentagon-ufo-hysteriet og dette mediestunts farverige persongalleri (med blandt andre Luis Elizondo, Leslie Kean og Robert Bigelow) er historien, som gentager sig. Her er intet nyt under Solen. Mønstrene er de samme - og formentlig også udfaldet.

Wayward Sons - NICAP and the IC er et lysende eksempel på, at hvis vi skal blive klogere på ufomytens spændende og til tider kringlede historie, er grundig kildekritik bydende nødvendig. Jack Brewer viser vejen.

Læs mere: 
Maria Simonsen: „Det store leksikon“, 100 sider, Aarhus Universitetsforlag 2021. Bogen udkommer i serien 100 danmarkshistorier, som er en danmarkshistorie serveret i små og overkommelige bogbidder. I 100 bøger a 100 sider udgivet over 8 år - en hver måned - fortæller forskere i et lettilgængeligt sprog om danmarkshistoriens vigtigste begivenheder og tematikker fra runesten til Muhammedtegninger.

Vrøvl, viden og videnskab

Vi lever i en verden, hvor det tilsyneladende ikke anses for bimlende åndsvagt eller særligt afvigende at tro på fake news eller alternative fakta og bruge dem som pejlemærker i livet eller til at manipulere andre med. Vi har åbenbart alle ret til at have vores egne sandheder. Hvordan skelner vi så vrøvl fra virkelighed og fakta fra fantasi? Svaret er: med troværdig viden og videnskab.

Hvis du er træt at de sociale mediers og visse nyhedsmediers halve sandheder, manglende kildekritik, misinformation og udokumenterede påstande om snart sagt alt mellem himmel og jord, så kan jeg anbefale tre bøger til den kommende vinters læsning. To at bøgerne er hurtigt læst, men ikke desto mindre væsentlige. Den tredje er omfangsrig, indbydende og bør være pligtlæsning for alle.

Lad mig begynde med de to kortfattede bøger.

Det store leksikon er skrevet af historikeren Maria Simonsen, som i et letlæst og underholdende sprog fortæller om opslagsværkernes historie og betydning fra Salmonsen til lex.dk. Sidstnævnte er den digitale udgave af Den Store Danske Encyklopædi (plus en hel del mere) og helt uundværlig, når det drejer sig om troværdig og kvalitetssikret vidensformidling.

Med digteren Per Højholts ord, så er en encyklopædi en „del af en nations selvforståelse. Den giver os viden om andre ting og om os selv, og den sikrer, at vores version, af det, vi kalder virkeligheden, er tilgængelig for enhver. En encyklopædi giver os al den sikre viden, vi har, og som er relevant NU. Det har vi alle brug for.“

Hvad skal vi med videnskaben? er skrevet af Anja C. Andersen, som er astrofysiker og professor i offentlighedens forståelse for naturvidenskab og teknologi ved Niels Bohr instituttet. På bogens 68 velskrevne sider giver Anja C. Andersen et godt overblik over aktuelle universitetsproblemer med et indblik i, hvad forskning er, og hvorfor den er vigtig. Formidling, fundraising og dokumentation tager mere og mere af forskernes tid, samtidig med at behovet for videnskabelige landvindinger inden for bl.a. klima og sundhed vokser.

 
Anja C. Andersen: „Hvad skal vi med videnskaben?, 68 sider, Informations Forlag 2021. Bogen udkommer i serien Moderne Ideer, som er støttet af Lundbeckfonden. Moderne Ideer handler om vor tids store udfordringer: flygtningekrise, klima, krig, ulighed, terrorisme, overvågning, uddannelse m.m. Hvordan forholder vi os til udfordringerne, hvis overhovedet? Og kan vi tænke, diskutere og handle helt anderledes?

Bogen er skrevet, mens corona-krisen var på sit højeste i Danmark, hvilket fremgår af bogens eksempler, men det devaluerer ikke bogens aktualitet og relevans, da problemstillingerne bliver mere forståelige, når læseren kan relatere dem til begivenheder, som stadig er i frisk erindring.


Bør læses af alle

Ved en tilfældighed er jeg blevet opmærksom på en perle af en bog: SKEPTISK - En hyldest til videnskaben og et opgør med pseudovidenskaben skrevet af Theiss Bendixen, som er psykolog og PhD Felow ved forskningsenheden Religion, Cognition and Culture på Aarhus Universitet.

Theiss Bendixen er meget vidende, godt skrivende og fortæller veloplagt, hvordan videnskaben i dag er vigtigere end nogensinde før. Han beskriver videnskabens svagheder og styrker, samt hvorfor og hvordan videnskaben fungerer.

Bogens bagsidetekst dækker fint, hvad man som læser møder i bogen og bliver klogere på:
  • De mange „faldgruber“ i den menneskelige tænkning, og hvordan du undgår dem.
  • Videnskabens store bedrifter, essentielle metoder og uløste mysterier.
  • Forskellen på „sund skepsis“ og „usund skepsis“.
  • Psykologien bag problematiske samfundsfænomener som konspirationsteorier, politisk polarisering, fake news, „alternative fakta“, fascination af alternativ medicin samt frygten for vacciner og GMO.
  • Hvordan verden aldrig har været bedre, end den er lige nu - og hvordan medierne leder os til at tro det stik modsatte. 
Theiss Bendixen: „SKEPTISK - En hyldest til videnskaben og et opgør med pseudovidenskaben, forord af Morten Elsøe, 280 sider, velillustreret og med gode noter, men desværre intet stikordsregister, FADL's Forlag 2020. Se indholdsfortegnelse og forord.
Hvert kapitel indledes med et flot naturfotografi fra Thy af Kristian Amby.
Download det gratis tillægskapitel Hvem kæmper for videnskaben?.

Gennem hele bogen inddrages på en naturlig måde forskningsresultater, meningsmålinger m.m. med henvisninger til bogens omfattende og gode noter. Theiss Bendixen mestrer de præcise definitioner, faste holdninger og gode eksempler - uden på noget tidspunkt at blive frelst eller virke bedrevidende. Det er klar tale og fornøjelig læsning.

„... Et forsøg på at korrigere en myte eller en misforståelse kan potentielt forstærke tilhørerens tiltro til myten, især hvis myten er en betydningsfuld del af tilhørerens verdenssyn, eller hvis modargumenterne ikke er blevet formuleret kort, klart og præcist. Dette psykologiske fænomen er sommetider blevet kaldt ‚boomerang’-effekten ...“ citat fra SKEPTISK - En hyldest til videnskaben og et opgør med pseudovidenskaben.

„...pseudovidenskab, magisk tænkning eller konspirationsteorier er [ikke] noget særligt for vores tid. Den slags har altid været med os ... vores forfædre var ikke mindre begavede, end vi er i dag. Teknologien har udviklet sig, kulturen og levevisen er anderledes for mange af os, men overordnet set er vi de samme. Vi tilhører den samme art. Vi er udstyret med den samme slags hjerne. Vi burde være omtrent lige så forfaldne til ønsketænkning, meningssøgen, flokmentalitet og overtro, som tidligere generationer ...“ - fra introduktionen til SKEPTISK - En hyldest til videnskaben og et opgør med pseudovidenskaben.

Theiss Bendixen har også skrevet den fremragende bog Rejsen ud af kaninens pels - En fortælling om overtro, videnskab og den virkelige verdens vidunderligheder (Gyldendal 2017).


Læs mere:Læsetips mellem himmel og jord

Centralen Erforschungs-Netz außergewöhnlicher Himmels-Phänomene (CENAP)

 
Ole Henningsen og Hansjürgen Köhler (th). Hansjürgen Köhler grundlagde sammen med Werner Walter (1957-2016) CENAP (Centralen Erforschungs-Netz außergewöhnlicher Himmels-Phänomene) i 1976 i Mannheim.
(Foto: Ole Henningsen)

O'Hare lufthavns-sagen
Pentagon-sagen
UFOer og atommissiler

Tucker Carlson og Washington Examiner-journalisten Tom Rogan påstår i Tucker: UFOs need to be taken seriously, at Pentagons-uforapport og fornyede interesse for ufoer giver ny troværdighed til de gamle historier om, at ufoer har deaktiveret eller forstyrret atomvåben i 1970'erne, men de giver ikke skyggen af belæg for overskriften „Nuklear-forbindelse til UFO'er er blevet verificeret af den amerikanske regering“.

Luis Elizondo udtaler sig gerne om alt mellem himmel og jord. Senest har han ifm. National Press Club Event - UFO's and Nukes October 19, 2021 til The Debrief udtalt, at AATIP også havde viden om adskillige nedlukninger af atommissil-installationer forårsaget af UAP's. Man kunne få det indtryk, at pressekonferencen den 19. oktober 2021 var foranlediget af aktuelle hændelser nær militære anlæg, men der er tale om gamle nyheder. Vidner fortæller om oplevelser helt tilbage fra 1970'erne, og det er gengangere fra Robert L. Hastings bog „UFOs and Nukes: Extraordinary Encounters at Nuclear Weapons Sites“. Hændelserne er knapt så mystiske, som de måske umiddelbart lyder. Læs mere i UFOer og atomvåben.Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2021. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted